Kontakt

VS Poland Sp. z o.o.

ul. Rdestowa 10/21

81-577 Gdynia

Biuro czynne:

09:00 -16:00 od pod.do pt.

Tel.+48 58 781 42 80

Fax.+48 58 781 42 85

biuro@vspoland.com.pl

Nabór pracowników:

iwona.piotrowska@vspoland.com.pl

tel: (+48) 58 781 42 82

Produkcja

w.nesset@vspoland.com.pl

tel: (+48) 609 599 942